Informácie

Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou
Zámocká ul. 160/5
09431 Hanušovce n. T.


Tel.: 057 445 24 41
Tel./Fax:  057 445 23 71


 

Projekt: Archeologické dedičstvo regiónov, šanca na rozvoj turistiky

 Vstupné

 Otváracie hodiny

 Zverejňovanie

 Verejné obstáravanie

 Inzeráty

 Múzeá PSK


E-MAIL:
vmuzeumhanus@stonline.sk muz.hanus@gmail.com