Ďalšia strana

AKTUÁLNE PODUJATIA

Hanušovce nad Topľou

Obraz a jeho dobaTermín 1.12.2017 o 17.00
sprievodné podujatie k výstave rod Dessefwy na fotografiach, prezentácia a komentovaná prehliadka výstavy

Prešov

Stropkov