Ďalšia strana

AKTUÁLNE PODUJATIA

Hanušovce nad Topľou

Zatváranie brány archeoparku Termín: 20.10.2017
Predvečer Medzinárodného dňa archeológie. Súčasť celoeúropskej aktivity.


Prešov

Stropkov