História Hanušovského múzea                                                     

Múzeum bolo založené v r. 1975. Jeho sídlom je renesančno-barokový kaštieľ, postavený v prvej polovici 18. storočia, ktorý patril rodine Dežöfiovcov. Je to monumentálna kamenná dvojpodlažná bloková stavba so štyrmi nárožnými vežami a s pôvodne otvorenými arkádami na hlavnom priečelí. Manzardová strecha a zvoncovité strechy veží sú pokryté dreveným šindľom. Bohatá je vonkajšia štuková výzdoba okien. Rozsiahly park, pôvodne okrasná záhrada s pravidelným členením, bola v polovici 19. storočia prebudovaná na prírodno-krajinársky park. Jeho porastová štruktúra sa sčasti zachovala dodnes.

Rodina Dežöfiovcov opustila kaštieľ vznikom Československej republiky a v roku 1940 ho údajne odpredala Slovenskému štátu. Počas vojny sídlilo v kaštieli velenie pracovného tábora pre „neprispôsobivé asociálne živly“. Po vojne sa budova využívala pre potreby miestnej meštianskej školy a od roku 1956 ako poľnohospodárske sklady. Koncom 50. a začiatkom 60. rokov 20. storočia bol kaštieľ priestorom pre sociálno-kultúrne potreby mesta Hanušovce nad Topľou. V 60. rokoch sa obnovila šindľová strecha a v roku 1970 sa začalo s celkovou rekonštrukciou objektu. Počas rekonštrukcie sa rozhodlo, že v kaštieli bude sídliť okresné múzeum, ktoré sa sem presťahovalo rok po svojom vzniku, v r. 1976.

Druhá budova múzea je renesančnou stavbou, ktorá slúžila pravdepodobne ako hospodárska budova. O jej histórii sa nič bližšie nedochovalo. Je to kamenná dvojpodlažná bloková stavba v tesnej blízkosti druhého hanušovského kaštieľa, patriaceho Šóšovcom.

Múzeum prezentuje predovšetkým doklady vývoja prírody a dejín Vranovského okresu, od roku 1998 sa začalo špecializovať na výskum dejín vysťahovalectva z východného Slovenska.

Múzeum spravuje zbierkový fond 18 500 kusov z oblasti geológie, paleontológie, botaniky, zoológie, archeológie, etnografie, kunsthistórie a histórie. Pracujú tu štyria odborní, vysokoškolsky vzdelaní pracovníci (botanička, zoológ, archeologička, historik), ktorí ochotne poskytnú metodické rady záujemcom o hlbšie poznanie regionálnych dejín. Špecializujú sa predovšetkým na výskum inváznych botanických druhov, výskum netopierov a vtákov, výskum doby bronzovej, výskum vysťahovalectva, problematiku obecných symbolov a druhej svetovej vojny. Kolektív pracovníkov múzea sa podieľal na príprave niekoľkých obecných monografií. Pre záujemcov poskytuje múzeum možnosť odborného výkladu o prírodných a historických zaujímavostiach priamo v teréne.

Múzeum okrem expozícií a krátkodobých výstav tradične pripravuje rad kultúrnych podujatí spojených často s praktickými ukážkami rôznych činností: Veľkonočné reminiscencie s predvádzaním zdobenia kraslíc, podujatie na Medzinárodný deň múzeí s ukážkami odchytu a krúžkovania vtáctva, reštaurovaním múzejných zbierok, pradením, tkaním a rôznymi vedomostnými súťažami, stretnutie s princeznou na Deň detí, výstupy na hrádok v Medziankach a na hrad Čičava v Sedliskách, Vianočný koncert spojený s ukážkami viazania ikebán, výroby vianočných ozdôb a predajom vianočného pečiva. Najvýznamnejším podujatím múzea je bienále Čorbove Hanušovce, kronikárska súťaž spojená s menom autora veršovanej kroniky o sedliackom povstaní z r. 1831.

Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou je síce situované v neveľkom mestečku, avšak leží blízko hlavnej trasy Prešov - Michalovce, priamo pod turisticky zaujímavými Slanskými vrchmi a neďaleko turisticky atraktívnej vodnej nádrže Domaša. Návšteva našich expozícií, výstav a iných kultúrnych podujatí je určite príjemným spôsobom, ako sa zoznámiť s vranovským regiónom a užitočne stráveným časom.