2011

2012

Do 30.6.2013

Od 1.7.2013

6.11.2013

Predmet zákazky: Výstavba archeoparku pri Vlastivednom múzeu v Hanušovciach nad Topľou

Informácia týkajúca sa zákazky (§41 ods. 1)- otváranie častí ponúk "Ostatné"

18.11.2013

Predmet zákazky: Výstavba archeoparku pri Vlastivednom múzeu vHanušovciach nad Topľou

Informácia týkajúca sa zákazky (§41 ods. 1)- otváranie častí ponúk "Kritéria"

Verejne uverejnená informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk "Vyhodnotenie"

2014

2015

2016